A X. MÁRTÉLYI K A V A L K Á D képeibôl.

Meg szeretném tekinteni!

Ezért az alábbi képekre kell kattintanom. ;-)

 

 

A X. Mártélyi Kavalkád

 

Megnyitó ünnepség I. rész

Augusztus 6.án II. rész

 

Vegyes pillanat képek III. rész

 

 

 

 

 

 

A X. Mártélyi Kavalkád a látogató szemével.

Nagy hiba lenne csak a szervezôk, vagy csak a helybéli lakosok által véleményt alkotni a falu nagy rendezvényérôl. A városi médiák manipulált hírszolgáltatása meg egyenest sérti a falu érdekeit. A személyes tapasztalatokat kell figyelembe venni, de ez esetben minél többet. A legjobb rendezvényekben is akadnak csalódott emberek. Ez sokban függ, a személyes elvárásoktól, de az összehasonlítási lehetôségek feltételeitol is. A szerevezôk talán a saját önfeláldozó munkájukon mérlegelik, de így is lehet az elfogult. A helybéli lakos, akinek éppen a nyugalom többet ér, megint csak másképp értékeli, mint a fiatal, aki örül, hogy kéthárom napig részese lehet egy nagyszerû rendezvénynek, amiért nem kell idegenbe utazni.
Egy szóval a többség szerint, mert igyekeztem a saját tapasztalatim mellett sokfelé érdeklôdni, kell egy nagyszerû ünnepség minden településnek. Egy olyan nap, amikor megemlékezünk kiváló polgárainkról, azoknak kitartós és maradandó munkájukról. Kell, hogy helyben legyenek példaképeink, akikre büszkén felnézünk, akik életútját mi is szívesen követjük. Kell az ünnepség, jó kedv, ami a határainkon túl is ismerté tesz bennünket. Amit hónapokon, sôt éveken át emleget az itt járt vendég, lévén az belföldi, vagy külföldi.
Az idegen leginkább csodálja a nagyszerû programot, mert szokatlan néki, hogy ilyen változatosat még a városban is ritkán él meg. Egy ilyen rendezvényen sokféle vélemény születik, és nem csak a dicséretet, de a kritikát is komolyan kell venni. A Kavalkád nagy területen van megrendezve, ennek úgy elônyei, mint hátrányai is vannak, ki mit akar ebbôl kiemelni. A nagy terület természetétol fogva, nagyobb sétákkal, fáradsággal, és idôvel függ össze. Véleményem, és több városi ember szerint is ez benne a kellemes, ez a falusi romantika, hogy nem egymás hátán vannak az emberek, hanem ki-ki a maga útján célja felé halad, anélkül, hogy lépten, nyomon lökdösnék, vagy ne talán még a zsebébe, táskájába is nyúlnának vagy taposnák lábait. Augusztus 5.én pénteken Balogh Jánosné polgármester asszony megnyitója után, az ünnepeltek, és a hûséges hallgatóság kíséretében a Faluházba mentek, hogy ott folytassák az ünnepséget, ami közvetlen, meghitt, barátságos hangulatban zajlott, az ünnepeltek, és tisztelôik között. Ez után ki-ki a maga célját, programját követte. Az est fénypontja Gáspár Laci volt, amit a Mártélyra jellegzetes lampionos, csónakos felvonulás zárt be. Ez után a nagy színpadon az ünnepség fô terén történt a tûzijáték, ami legyen az bármilyen, nem érheti el a régi színvonalat, amikor még a Tiszán került megrendezésre. A víz, a sziget, pótolhatatlan háttere volt az eseménynek. Sajnos ezt a jogszabályok nem tették lehetôvé.
A nap az utcabállal folytatódott. Itt kell megemlíteni, hogy úgy a vásárhelyi rendôrség, mint a mindenhol jelenlévô helyi polgárôrség példásan biztosította a rendezvények folyamán a rendet. Ez úton is köszönet a rend ôreinek, hogy fáradságos jelenlétükkel a vendégsereg, és a lakosság biztonságát szolgálták.
Szombaton a rendezvény szinte minden területén igen változatos, és színvonalas program várta a kíváncsi vendégeket. Legyen az a Kampingben tartott UFO-Kavalkád, Kutya szépség verseny, Lovas bemutató, Vízi menyegzô, hogy csak néhányat említsek a sok közül. Élmény, élmény, és még egyszer élmény jellemezte ezt, napot. A kézmûvesek területén nem csak megismerhette apraja-nagyja a vendégseregnek a szakma fogásait, hanem volt alkalom a kipróbálásra, gyakorlásra is. A fáradhatatlan Önkéntesek nagy odaadással tanítgatták az érdeklôdôket, ahol a gyermekek örömteli arca volt a köszönet. Aztán jött a nap eseménye, a Karneváli felvonulás a X. Mártélyi Kavalkád tiszteletére, ami elsöprô sikert, és nagy érdeklôdést vont maga után. Polgármester asszonyunk sem volt rest, felülni egy kocsira, hogy onnan kommentálja a felvonulókat. Nem is maradt el az elismerés öröme. A felvonulók jó kedve hamar átterjedt a nézôkre, akik hangos üdvözlések közepette csodálták a nagyszerû jelmezeket, lovasokat, kocsikat, majorreteket, fúvósokat, zászlóforgatókat, gólyalábasokat, óriásbábokat, míg végül is a felvonulók egybe olvadva a nézôsereggel együtt örültek az ünnepnek.
Az este a nagyszínpadon folytatódott, ahol óránként változott a színvonalas program.
Vasárnap tetozött az eddig is nagyszabású program sorozat. A parton folytatódott a kézmuves bemutató, ami változatlan sikerrel kedvelt látogatott helye volt a családoknak. A vízen a ladik verseny, a PRINCEK, és Szabó Norbert szórakoztatta a parton sétáló álldogáló közönséget. Továbbá a parton kerékpáros gyorsuló verseny hozta izgalomba a fiatalokat. A faluházban több mûsort követve, Sztárvendég Illényi Katica szórakoztatta kedveloit. Közben a Kempingben folytatódtak az univerzumról szóló eloadások, ami igen nagy érdeklôdésnek volt színhelye.
Az est várva várt jubileumi Koncertja a NOX-al, felejthetetlen élmény volt. A legtöbben csak hangfelvételrôl ismerték idáig, de ez a Kavalkád éloben közel hozta a rajongóikkal az együttest. Sajnos az idôjárás nem kedvezett, így megnegyedelte a hallgató közönséget, sajnos ez a szabadtéri elôadások sorsa. A Polgárorség közleménye szerint minden második-harmadik autó megérkezés után tovább ment, mert nem vállalták a részben zuhogó esôben valló részvételt. Ennek ellenére a nagysátor tömve volt, és azon kívül legalább háromnégyszer annyi ember rajongott az ernyôk alatt. Ami óvatos becslések szerint is 6-7 ezer emberre enged következtetni.
Jól lehet derûs nyári estén ez a háromszorosa is lehetett, volna. Evvel együtt emlékezetes marad a Jubileumi mûsor sorozat.
Voltak felmerülô gondok, amit komolyan kell venni, és azért kell összeülni, hogy ezeket megoldjuk. Az átmeneti közúti rendet kell a rendôrségi szakértôvel újra tárgyalni, itt a parkolás egyéb lehetôségeit. A vásárhelyi buszjáratok jobb kihasználását, esetleg kombinálva a városban történô parkolási lehetôséggel. Ez sok más helyen bevált módszernek bizonyult. A Kavalkád idopontjának esetleges változását, mivel több környék béli rendezvény egyben esik. A támogatási jegyeket esetleg tombolával, vagy egy friss Kavalkádra megjelenô újsággal összevonni. A tûzi játék helyét optimálni. Az együtt mûködést a várossal jobb alapokra helyezni, mert a térség összeköt bennünket, és a város embereit mindég szeretettel várjuk. A jobb minôséget kínáló árusok ismételt felkérése a rendezvények idején. A vendéglátói szolgálatok javulóban vannak, változatos a kínálat. A Jó étvágyat Kft. választékát még bôvíthetné egy kis sültféleségekkel, de ez elôbb utóbb meg is történik, többivel nincs gond. A Hullámtér vendéglô ízletes konyhájában, is csak annyi a gond, hogy irgalmatlanul forró levest tálalnak, és az adagok nagysága nem éri el a felnôtt ember átlagos igényét. Gondolom miután igen megcsappant a vendégek száma, itt is lesz változás. A mártélyi lángosnak meg lassan már nagy híre lesz, hiszen nem csak a hosszú sorok tanúskodnak a minôségrôl, hanem a sok idegen dicsérô megjegyzései, hogy "ilyet már régen öttem" vagy "ez köll a magyar gyomornak" de olyan is elhangzott, hogy ez már jóval több, mint amit egy lángosos nyújtani szokott. A vendéglátóknak még azt javasolnám, hogy használják ki a Mártély kínálta lehetôséget többször is a nyár folyamán, saját kezdeményezésükre rendezvény esetében vonzóbbá tehetnék a hely adta lehetôséget. A vendéglátó kezdjen ünnepelni, akkor majd a vendég is kedvet kap.
Több, jóval több hirdetés kell az ilyen rendezvényhez, és már jóval, hónapokkal ellôtte. Szóval volt sok öröm, emlék is maradt, de vannak megoldásra váró gondok is. Mindent egybe véve, a mártélyi ember hagyományaiból nem szabadna elhagyni ezt a nagyszerû ünnepet. Ne csak az egész évben szorgoskodó ember legyen, hanem az ünneplô, örvendô ember is. Reméljük a jövôben nem csak a házalni járó idegenek találnak meg bennünket, hanem a pihenésre, kikapcsolódásra vágyók is megtalálják nálunk a számításaikat.

Pósz Péter